Ekibimiz

Avukat RAHMİ ARSLAN

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 1987 yılında bitirdikten sonra 1989 yılında İstanbul Barosu’na katılarak mesleğini icra etmeye başladı. Kamulaştırma, Kamulaştırmasız El Atma, İmar Hukukundan Doğan Bedel Davaları, Tapu Sicilinin tutulmasından dolayı devletin sorumluluğuna ilişkin davalar gibi genel olarak Gayrimenkul Davaları alanlarında çalışmakta, İnşaat ve Kentsel Dönüşüm Hukuku alanlarında da inşaat şirketleri ve taşınmaz maliklerine danışmanlık hizmeti vermektedir.

Kamulaştırma Davaları Adli Yargı Süreci ve Fiili ve Hukuki Kamulaştırmasız El Atma Davaları adında yayınlanmış iki kitabı ve çok sayıda makale ve incelemesi vardır.

Avukat Arabulucu CANAN BEŞE

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 1992 yılında bitirdi ve İstanbul Barosu’na kaydolarak mesleği icra etmeye başladı. Özellikle Aile Hukuku (Boşanma, Mal Rejimi Tasfiyesi, Tazminat) Şahsın Hukuku alanlarında uzmanlaşmış olup, çalışmalarını bu alanda devam ettirmektedir.

Ayrıca 2014 yılından itibaren 6325 Sayılı Hukuki Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Kanunu kapsamında zorunlu ve ihtiyari başvurularda Uzman Arabulucu olarak görev yapmaktadır.

 

Avukat HATİCE KÜBRA GÖZÜTOK

İstanbul Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 2016 yılında bitirdi ve 2017 yılında İstanbul Barosuna kaydolarak mesleğe başladı. Kurucu ortak ve aynı zamanda babası olan Av.Rahmi Arslan’ın da özel eğitimi ile ana faaliyet alanı olan Kamulaştırma, Kamulaştırmasız El Atma, İmar Hukukundan Doğan Bedel Davaları, Tapu Sicilinin tutulmasından dolayı devletin sorumluluğuna ilişkin davalar gibi genel olarak Gayrimenkul Davaları alanlarında çalışmaya başladı.

Ayrıca özel ilgi alanı olan İş ve Ticaret Hukuku alanında da çalışmalarını sürdürmektedir.