Makaleler

Kamulaştırma Bedeline Uygulanacak Faiz Başlangıç tarihi ve Oranı

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesine 11/4/2013 tarihli 6459 sayılı kanunun 6 maddesi ile eklenen "Kamulaştırma bedelinin tespiti için açılan davanın dört ay içinde sonuçlandırılamaması hâlinde, tespit edilen bedele bu sürenin bitiminden itibaren kanuni...

Arazilerde Kamulaştırma Bedeli Tespiti Esasları

Arazilerin değeri (kamulaştırma bedeli) olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelire göre ve idare tarafından belgelerin mahkemeye verildiği, yani davanın açıldığı tarih esas alınarak, 11. ve 12. maddelerde yer alan hükümlere göre ve yine 15. madde hükmünce...

Arsalarda Kamulaştırma Bedeli Tespiti Esasları

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 11.maddenin 1/g fıkrasına göre arsalarda kamulaştırma bedelinin tespiti “kamulaştırılma gününden önceki özel amacı olmayan emsal satışlar” esas alınmak sureti ile yapılmaktadır. Arsa niteliğindeki taşınmaza kamulaştırma gününden önceki...

Kamulaştırmasız El Koyma

A. KAMULAŞTIRMA Kamulaştırmasız el koyma olgusunu anlamak için öncelikle kamulaştırmanın tanımlanması gerekir. Çünkü kamulaştırmasız el koyma, adından da anlaşılacağı gibi, ancak kamulaştırmanın yerine başvurulan ve her ne kadar bir kamu hizmetinin görülmesine yönelik...