Çalışma Alanlarımız

Kamulaştırma Hukuku

Kamulaştırma, Devlet ve Kamu Tüzel Kişileri tarafından kamu yararı için gerekli özel kişilere ait taşınmaz malların ve kaynakların kanunda gösterilen esas ve usullere 

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku, içerisinde bir çok detayları ve istisnaları ile birlikte oldukça geniş bir hukuk dalıdır. Özel ilgi ve Çalışma alanımız olması sebebi ile ayrı başlık açtığımız Kamulaştırma 

Kentsel Dönüşüm ve İnşaat Hukuku

İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazlaları

İmar Hukuku

ARSLAN HUKUK & ARABULUCULUK İmar Planlarına İtiraz, Plan İptali Davaları, İmar Uygulaması Kaynaklı Bedel Davaları konusunda müvekkillerine hukuki yardım vermektedir.

Hukuk Danışmanlığı

ARSLAN HUKUK & ARABULUCULUK Danışmanlık hizmeti verdiği şirketlerin mevcut hukuki sorunları yanında, ileride doğması muhtemel hukuki problemlerini de önceden tespit ederek çözüm önerileri sunar.

Arabuluculuk

Hukuki ihtilafların çözümünde yargı yolundan önce ya da yargılama sırasında başvurulan ve çözümün arabulucu gözetiminde taraflarca bulunmasına dayalı bir dostane çözüm yöntemidir.