Arabuluculuk

Arabuluculuk, nedir? Arabuluculuk süreci nasıl işler?

Arabuluculuk, karşılaşılan ihtilafların çözümünde yargıya başvurmadan ya da yargılama sırasında muhakeme haricinde sıkça uygulanan hukuki bir yöntemdir.

Arabuluculuğun amacı ihtilafın tarafları aralarındaki husumeti, masraflı, zahmetli ve uzun yargı sürecine girmeksizin,  her iki tarafında menfaatine ve kabul edeceği bir orta yol bulunması için anlaşma yoluna gidilmesidir. 

Arabuluculuk, derhal uygulanabilmesi, hızlı, ekonomik, verimli, hukuka uygun, birlikte çalışma ve yapıcı sonuç alma unsurlarını içermesi, tarafların muhakeme sonucu elde edecekleri haktan ziyade menfaatlerine uygun sonuçlar elde etmesinin sağlaması, her iki taraf içinde kabul edilebilir olması açısından tercih edilebilecek olan bir yoldur. 

Arabuluculuk, daha çok profesyonel iş hayatı içerisinde çalışıp iş ilişkilerini yargıya intikal ettirmek istemeyen ve usulen de olsa hasım pozisyonuna düşmek yerine karşılıklı anlaşarak menfaatlerine uygun sonuçlar elde etmek isteyen kişi ve kurumların kullandığı bir yol iken; iken ceza yargımıza giren uzlaşma kurumundan sonra yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlamıştır. 

Arabuluculuk yolu, tarafların karşılıklı yazılı ve bağlayıcı bir anlaşma imzalaması ile sonuçlanmaktadır. Uyuşmazlıkların yargı yoluyla çözümlenmesinde tekel yetkisini elinde bulunduran ve ihtilafların hallinde yetkin olmaları itibari ile avukatların arabulucu olmaları en isabetli tercihtir.

ARABULUCULUK TANITIM VİDEOLARI