Kurumsal

VİZYONUMUZ

Arslan Hukuk Bürosu 1989 yılında kuruldu. Mesleğe başladığı ilk günden itibaren belli bir alanda uzmanlaşmanın önemine inanan Avukat Rahmi Arslan, genel olarak Gayrimenkul Hukuku ve özel olarak da Kamulaştırma Hukuku alanında çalışmayı ve bu alanlarda uzmanlaşmayı kendisine ve ekibine yol olarak çizdi.

Yıllar içinde yeni avukatların da katılmasıyla ekibini güçlendiren Arslan Hukuk Bürosu, ülke çapında bir çok büyük projenin kamulaştırma davalarında mal sahiplerinin vekilliği görevini üstlendi.

Arslan Hukuk Bürosu Kamulaştırma Bedeli Tespiti Davaları yanında, Kamulaştırmasız El Atma Bedeli Davaları, Kıyı Kanunu, Boğaziçi Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu, Orman Kanunu gibi özel kanunlarla mülkiyete getirilen sınırlamalara karşı bedel davaları, Türk Medeni Kanunu 1007. Madde uyarınca Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan Devletin Sorumluluğuna ilişkin davalar, İmar Hukukundan Doğan Bedel Davaları, Kamulaştırma ve İmar Uygulamasından doğan İdari Davalar, Tapu İptal ve Tescili, Önalım (Şufa) Hakkı, Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şüyu) ve gayrimenkulün aynına ilişkin diğer davalar konusunda da yılların tecrübesi ile müvekkillerine hukuki yardım vermeye devam etmektedir.

Arslan Hukuk Bürosu, yine Gayrimenkul Hukukunun dalları olan İnşaat Hukuku ve Kentsel Dönüşüm alanında da gerek inşaat şirketlerine, gerekse arsa sahiplerine danışmanlık hizmeti vermekte, sözleşmelerin hazırlanması, yorumlanması yanında, uyuşmazlıkların dava yolu ile çözümü aşamasında da yargı yerlerinde müvekkillerini temsil etmektedir.

Büro bünyesinde ayrıca 2014 yılından buyana 6325 sayılı Hukuki Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Kanunu kapsamında, başta ana faaliyet alanımız olan Gayrimenkul Hukuku olmak üzere Arabuluculuk Hizmeti de verilmeye başlanmış ve bu sebeple büromuzun adı Arslan Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu olarak güncellenmiştir.

Av. Rahmi Arslan’ın Kamulaştırma Davaları Adli Yargı Süreci ve Hukuki ve Fiili Kamulaştırmasız El Atma Davaları adlı yayınlanmış kitapları ve çok sayıda makale ve incelemesi bulunmaktadır.

35 yıldır sadece adalet için çalışıyoruz…