İmar Hukuku

 

 

İmar Hukuku

Yerleşim yerleri ve bu yerlerdeki yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla düzenlenen bir hukuk dalıdır. İmar Hukuku, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak planlar ile inşa edilecek resmi ve özel bütün yapıları düzenler. İmar planları, şehirlerin ve yerleşim alanlarının düzenlenmesinde uygulanan çeşitli türlerden oluşur.

  1. Mekânsal Strateji Planı: Kapsadıkları alan ve amaçlar göz önüne alındığında en üst kademe imar planıdır. Bu plan, 1/250.000 ve 1/500.000 arasında ya da daha büyük ölçekli haritalamalarda kullanılır.
  2. Çevre İmar Planı: 1/50.000 ve 1/100.000 ölçeklidir. Ayrıca çevre imar planları en az il ya da havzayı kapsayacak şekilde hazırlanmalıdır.
  3. Nazım İmar Planı: 1/25.000 ölçeklidir ve çevre düzeni planlarına uygun bir şekilde daha önceden hazırlanmış olan haritalar üzerine çizilmiş ve nüfus yoğunluğu, yerleşim alanlarının büyüklükleri gibi bilgileri içeren bir plandır.
  4. Uygulama İmar Planı (1/1000): Çevredeki yapı adalarını, adaların yoğunluklarını, yolları ve imar uygulaması için gerekli olan tüm programları ayrıntılı bir şekilde gösterir.
  5. İmar uygulaması yapılacak yer hakkında detaylı bilgiler veren plan veya haritaya imar planı denir. Bu planlar, şehir planlamasında önemli bir rol oynar ve yerleşim alanlarının düzenli ve sürdürülebilir bir şekilde gelişmesini sağlar.  

İmar Planları genel nitelikte düzenleyici idari işlemler olduğundan yargı denetimine tabidir.

ARSLAN HUKUK & ARABULUCULUK BÜROSU olarak imar planlarına yapılacak itiraz ve idari yargıda iptal davası açılması konusunda müvekkillerimize hukuki yardım veriyor, bunun yanında internet sitemizde gerek müvekkil ve danışanlar, gerekse meslektaşlarımıza faydalı olacak makale, yüksek yargı kararları ve pratik hukuki bilgiler paylaşıyoruz.