Kural olarak bedelsiz terk edilen taşınmaz parçası, eski malikince geri alınamaz.

Ancak; kamu yararı amacıyla kamu gücü kullanılarak davacıdan alınan taşınmazın, daha sonra yapılan imar planı değişikliği ile kullanım amacının değişmesi halinde, davacıya bedelsiz iade edilmesi gerekir.

Bu konuda bakınız;
Anayasa Mahkemesi (Başvuru Numarası: 2014/11994)
Danıştay 6.dairesi 13.10.2015 T – 2012/5723 E – 2015/5912 K.