BOYABAT HİDROELEKTRİK SANTRALİ (SİNOP) 513 MW kurulu güce sahip olan Boyabat Barajı ve Hidroelektrik Santralı, enerji amaçlı olup, Türkiye’nin kuzeyinde, Karadeniz’den yaklaşık 123 km. iç kesimlerde, Kızılırmak Nehri üzerinde, Durağan İlçe Merkezi’nin 10 km. güneybatısında yer alır. Kuzey ve batıda 1500–1600 m. yükseltilere erişen Ilgaz Dağları ile çevrili bulunan Proje Alanı, güneyde Kunduz ve Çal Dağları ile çevrili olup mansabında Altınkaya Baraj Gölü bulunmaktadır. Baraj yeri Samsun İli’nin 120 km. batısında ve Sinop ilinin 80 km. güneyindedir.
Yatırımı 48 ay sürmüş ve Kesin Kabul işlemi Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 6 Kasım 2013 tarihinde yapılmıştır.
Türkiye’nin enerji ihtiyacının %70’inden fazlası yurtdışına bağımlıdır. 513 MW kurulu güce sahip Boyabat Hidrolelektrik Santrali tamemen yerli kaynaklarla elektrik enerjisini üretmektedir.