Düzenleme Ortaklık Payı ya da uygulamadaki kısaltılmış söylenişiyle ile DOP, 3194 sayılı İmar Kanunu 18.maddesi (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/9 md.) uyarınca yapılacak imar uygulaması sırasında bölgenin ihtiyacı olan yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, ibadet yeri ve karakol, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretime yönelik eğitim tesis alanları, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesis alanları, pazar yeri, semt spor alanı, toplu taşıma istasyonları ve durakları, otoyol hariç erişme kontrolünün uygulandığı yol, su yolu, resmî kurum alanı, mezarlık alanı, belediye hizmet alanı, sosyal ve kültürel tesis alanı, özel tesis yapılmasına konu olmayan ağaçlandırılacak alan, rekreasyonalanı olarak ayrılan parseller ve mesire alanları gibi umumi hizmet alanları oluşturmak amacıyla, uygulamaya tabi tutulan parselden alınarak bedelsiz olarak kamu mülkiyetine geçirilen paydır.

Alınacak düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin yüzde kırkbeşini geçemez. (18/2.fıkra)