Tapudaki Zilyetlik Şerhinin Kaldırılması

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 1995/1-1004 K. 1996/21 T. 31.01.1996 ZİLYETLİK ŞERHİNİN TERKİNİ ( Tapu sicilinin şerhler ve beyanları hanesinde gösterilen kişisel haklar ) TAPU SİCİLİNİN ŞERHLER VE BEYANLAR HANESİNDE GÖSTERİLEN KİŞİSEL HAKLAR ( Zilyetlik Şerhinin...