Arazilerde Kamulaştırma Bedeli Tespiti Esasları

Arazilerin değeri (kamulaştırma bedeli) olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelire göre ve idare tarafından belgelerin mahkemeye verildiği, yani davanın açıldığı tarih esas alınarak, 11. ve 12. maddelerde yer alan hükümlere göre ve yine 15. madde hükmünce...